Joodse slachtoffers WOII tabel


Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats (Ruth 4:10).

Joodse slachtoffers 1940-1945 uit Wageningen en omliggende gemeenten:

Tabel Joodse slachtoffers WO2