Adoptie

Adoptie


Op 4 mei 2000 werd de adoptie van het Gedenkteken De Levenspoort door de gemeente Wageningen bij monde van burgemeester Sala overgedragen aan de leerlingen van de Margrietschool.

Daarna vindt jaarlijkse een ceremonie rondom de adoptie van het monument plaats. Tijdens de overdracht van het monument aan een volgende groep leerlingen, wordt het monument door de leerlingen schoongemaakt. Die overdracht vindt de laatste jaren meestal plaats tijdens Auschwitz Memorial Day, eind januari.

Op 4 mei zijn de leerlingen van de Margrietschool aanwezig tijdens De Stille Tocht en de Dodenherdenking bij het Gedenkteken. Ze reiken dan de steentjes uit aan de voorbijgangers die deze op het monument kunnen leggen als symbool van herinnering aan de namen van diegenen die zijn weggevoerd tijdens de Tweede Wereld Oorlog.

IMG_0769-1024x768.jpg

Foto van leerlingen Margrietschool  op 22 april 2016.