Een eerlijcke plaets

Een eerlijcke plaets


000-Omslag-voorkant-afb.jpg

Het boek ‘Een eerlijcke plaets' (2002) van auteur Ton Steenbergen is uitverkocht.

Het boek is als pdf bestand te downloaden:  Een eerlijcke plaats-merged-compressed.pdf

Let op! Afhankelijk van uw verbinding kan het downloadensoms even duren.

A.G. Steenbergen (Ton) houdt zich reeds tientallen jaren bezig met onderzoek naar de geschiedkundige aspecten van de stad Wageningen. In de afgelopen decennia verschenen er van zijn hand enkele boeken en vele historische publicaties over verschillende onderwerpen in kranten en tijdschriften. Tevens was hij jarenlang redacteur van en schrijver voor het blad van de “Historische Verenigingen Oud Wageningen”.

Meer dan vijfendertig jaar geleden begon de auteur met een onderzoek naar de joodse gemeenschap van Wageningen en die in de naburige gemeenten. De interesse van de auteur voor de joodse bewoners van Wageningen werd gewekt in zijn jeugd. Het gezin waar hij deel van uitmaakte woonde in de Veerstraat. In de een deel van de voormalige zandafgraving in de zelfde straat ligt de oude joodse begraafplaats. Voor het volgen van het lager onderwijs op de rooms-katholieke jongensschool aan de Otto van Gelreweg, liep de schrijver in spé er viermaal daags langs. Hoe vaak heeft hij niet gekeken door de spijlen van het hoge hek, naar de stenen met de Hebreeuwse en Nederlandse teksten en zich afgevraagd: “Wie waren zij, die hier begraven liggen”?

Met recht geldt Ton Steenbergen als dè autoriteit op het gebied van de joodse geschiedenis van Wageningen en omstreken. Sinds 1966 publiceert hij al over dit onderwerp.

Zijn studie leidde er eveneens toe dat op initiatief van de auteur op 4 mei 2000 ter nagedachtenis aan hen, die tijdens de Shoah naar één der concentratiekampen gedeporteerd werden en niet terugkwamen een gedenkteken, in de Walstraat tegenover de plek van de vroegere synagoge, werd onthuld. Dit gedenkteken kon worden gerealiseerd door de “Stichting Joods Gedenkteken Wageningen en omstreken”. Deze stichting, voor dit doel in het leven geroepen, heeft zijn uiterste best gedaan voor dit monument een maatschappelijk draagvlak te vinden en het geld bijeen te krijgen, dat nodig was om het idee te verwezenlijken.