Open Joodse Huizen 2022

Open Joodse Huizen 2022


1 mei 2022: Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet in Wageningen

Op zondagmiddag 1 mei zal Open Joodse Huizen weer in plaatsvinden. U wordt uitgenodigd om naar de verhalen te komen luisteren in de huizen waar onderduikers hebben gezeten of waar verzet is georganiseerd. Betrokkenen zullen hierover vertellen.

Er zijn 2 mogelijkheden: om 14.00 uur en om 15.30 uur. U kunt dus maximaal twee lezingen / locaties bezoeken. U hoeft zich niet aan te melden van tevoren.

De huizen die meedoen zijn:

   Zilvr, Heerenstraat 47. Kom luisteren naar het bijzondere verhaal over Hendrik Jan Nieuwenhuis, verteld door 2 kleinkinderen. Hendrik Jan heeft deel uitgemaakt van een Wageningse verzetsgroep. Hij had wapens in zijn werkplaats verstopt en maakte illegale krantjes. Hendrik Jan was een sportieve en sterke man. Hij is verraden en naar het Oranjehotel en Vught vervoerd. Hij is omgekomen in het Duitse werkkamp Neuengamme. Hij heeft veel brieven geschreven die allemaal bewaard zijn gebleven, de kleinkinderen zullen daaruit voorlezen.

Er is een podcast van deze locatie.

Foto Hendrik Jan Nieuwenhuis - Wageningen.jpeg

   De Wolfswaard​, Aan de Rijn 12. ​Vanuit deze plek opereerde het verzet in Wageningen. Daarnaast was het een tijdelijk onderduikadres. In 1943 werd het bevolkingsregister hier verstopt.  In de bovenwoning woonden de zussen Eltien en Neeltje Krijthe. Zij werden in 1944 samen met hun onderduikers opgepakt. Eltien werd vermoord in kamp Ravensbrück. Een van de onderduiksters was Marie Stoppelman, over wie op 29 januari in de Volkskrant een uitgebreid artikel verscheen. De journaliste Ellen de Visser die het artikel schreef, is aanwezig op 1 mei. Tijdens deze sprekende herdenking zullen de activiteiten van het verzet en de levens van Eltien, Neeltje en Marie besproken worden.   Deze locatie is ook geschikt voor kinderen.

Er zijn podcasts van deze locatie.

Eltien_en_neeltje.jpeg Marie Stoppelman (Volkskrant).jpeg

   W.S.V. ​Cer​es, Generaal Foulkesweg 1B. De sociëteit van W.S.V. Ceres is tijdens de oorlog door de bezetter gesloten geweest. Hoe zag het studentenverzet er in de oorlogsjaren uit? Hoe was het studentenleven in Wageningen? Wat was de rol van docenten van de toenmalige Landbouw Hogeschool? Wat was de Loyaliteitsverklaring, en wat betekende die voor studenten, docenten en onderzoekers? Hierover gaat het verhaal, wat verteld wordt door senaatsleden van Ceres, naar een verslag van een reunist. Dit verhaal wordt desgewenst Engelstalig verteld.

Societeit Ceres tijdens oorlog.jpeg

   Gravinnestraat 2​. Boas Roffesa en Anna Blom woonden vanaf hun huwelijk in januari 1938 aan de Gravinnestraat 2 in Wageningen. Boas werkte sinds juli 1936 als instrumentmaker bij het Scheepsbouwkundig Proefstation, het latere MARIN. Op 27 november 1940 kwam de student Bernhard van Gelder als huisgenoot/kamerbewoner bij hen inwonen. Alle drie hebben zij de oorlog niet overleefd.  

Het verhaal wordt verteld door de huidige bewoner, vanuit het huis waarin Boas, Anna en Bernhard woonden. 

Foto Gravinnestraat 2.jpeg


De derde editie van Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet in Wageningen wordt georganiseerd door de Stichting Joods Erfgoed Wageningen e.o. en de 4Mei werkgroep met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier: zie https://jck.nl/openjoodsehuizen

Van sommige locaties zijn ook podcasts. Zie hiervoor: joodserfgoedwageningen.nl/open-joodse-huizen/.

Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet vormt de start van de Wageningse herdenkingsactiviteiten. Het volledige programma is te vinden op https://wageningen45.nl/2022